Phong trào thi đua -
Gương điển hình tiên tiến
Tin tức -
Sự kiện tổng hợp
Hướng dẫn thủ tục -
Hồ sơ khen thưởng
Kết quả công tác -
thi đua khen thưởng
Hệ thống văn bản -
Thi đua khen thưởng
Xét tặng danh hiệu
Khác

Nếu bạn còn vấn đề gì chưa rõ, liên quan đến công tác thi đua - khen thưởng. Hãy LIÊN HỆ với chúng tôi để được hiểu rõ hơn.
Xét tặng danh hiệu

Cần có các tiểu chuẩn nào thì được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
- Phải có tiêu chuẩn A
- Phải có tiêu chuẩn B