Phong trào thi đua -
Gương điển hình tiên tiến
Tin tức -
Sự kiện tổng hợp
Hướng dẫn thủ tục -
Hồ sơ khen thưởng
Kết quả công tác -
thi đua khen thưởng
Hệ thống văn bản -
Thi đua khen thưởng
Hệ thống văn bản Thi đua khen thưởng

Nội dung cần tìm
Ban hành từ ngày đến ngày

Văn bản mới cập nhật
Loại văn bảnSố văn bảnNgày ban hànhĐơn vị ban hànhTải file
Quyết định57/QĐ-UBQLV27/02/2019Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Về việc ban hành Quy chế Thi đua-Khen thưởng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (629 KB)
Quyết định56/QĐ-UBQLV27/02/2019Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (252 KB)
Văn bản chỉ đạo - Chỉ thị214/BB-DKVN26/02/2019Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (189 KB)
Văn bản chỉ đạo - Chỉ thị2134/DKVN-QTNL27/11/2018Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
V/v: triển khai hướng dân tổng kết thi đua và khen thưởng năm 2018 của Bộ Công Thương (312 KB)
Văn bản chỉ đạo - Chỉ thị9493/BCT-VP20/11/2018Bộ Công thương
V/v hướng dẫn tổng kết thi đua và khen thưởng năm 2018 (238 KB)
Văn bản chỉ đạo - Chỉ thị2018/DKVN-QTNL05/11/2018Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Kết quả Tập huấn công tác TĐKT năm 2018 (122 KB)
Văn bản chỉ đạo - Chỉ thị1829/DKVN-QTNL08/10/2018Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
V/v:tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2018 (160 KB)
Quy chế TĐKT Tập đoàn1819//QĐ-DKVN05/10/2018Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Ban hành Quy chế Thi đua-Khen thưởng (3044 KB)
Văn bản chỉ đạo - Chỉ thị1825/DKVN-QTNL05/10/2018Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
V/v Phổ biến quy chế (3169 KB)
Thông tư16/2018/TT-BCT04/07/2018Bộ Công thương
Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngày công thương (871 KB)