Phong trào thi đua -
Gương điển hình tiên tiến
Tin tức -
Sự kiện tổng hợp
Hướng dẫn thủ tục -
Hồ sơ khen thưởng
Kết quả công tác -
thi đua khen thưởng
Hệ thống văn bản -
Thi đua khen thưởng
Hệ thống văn bản Thi đua khen thưởng

Nội dung cần tìm
Ban hành từ ngày đến ngày

Văn bản mới cập nhật
Loại văn bảnSố văn bảnNgày ban hànhĐơn vị ban hànhTải file
Văn bản chỉ đạo - Chỉ thị2134/DKVN-QTNL27/11/2018Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
V/v: triển khai hướng dân tổng kết thi đua và khen thưởng năm 2018 của Bộ Công Thương (312 KB)
Văn bản chỉ đạo - Chỉ thị9493/BCT-VP20/11/2018Bộ Công thương
V/v hướng dẫn tổng kết thi đua và khen thưởng năm 2018 (238 KB)
Văn bản chỉ đạo - Chỉ thị2018/DKVN-QTNL05/11/2018Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Kết quả Tập huấn công tác TĐKT năm 2018 (122 KB)
Văn bản chỉ đạo - Chỉ thị1829/DKVN-QTNL08/10/2018Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
V/v:tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2018 (160 KB)
Quy chế TĐKT Tập đoàn1819//QĐ-DKVN05/10/2018Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Ban hành Quy chế Thi đua-Khen thưởng (3044 KB)
Văn bản chỉ đạo - Chỉ thị1825/DKVN-QTNL05/10/2018Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
V/v Phổ biến quy chế (3169 KB)
Thông tư16/2018/TT-BCT04/07/2018Bộ Công thương
Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngày công thương (871 KB)
Văn bản chỉ đạo - Chỉ thị508/DKVN-VP18/01/2018Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Văn bản số 508/DKVN-VP ngày 18/1/2018 về triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 (62 KB)
Nghị định91/2017/NĐ-CP31/07/2017Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (3264 KB)
Các Văn bản hướng dẫn7102/DKVN-VP10/11/2016Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Đăng ký hoàn thiện và sử dụng Hệ thống CSDL quản lý thi đua, khen thưởng của PVN (69 KB)